Klienci indywidualniW ramach działalności Kancelarii oferujemy klientom indywidualnym usługi z zakresu:

Prawa rodzinnego:

- sprawy rozwodowe
- sprawy o separację
- sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,
- sprawy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów
- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
- sprawy o przysposobienie
- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
- sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
- inne sprawy np. uzyskanie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka


Prawa cywilnego:

- sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienie
- sprawy o zapłatę
- sprawy o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom
- sprawy o eksmisję
- sprawy związane z ustanowieniem drogi koniecznej (służebność gruntowa)
- sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
- sprawy o służebność przesyłu (dot. spraw o słupy energetyczne)
- sprawy o zniesienie współwłasności
- sprawy o zasiedzenie
- sprawy związane z zakładaniem ksiąg wieczystych
- sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku - sprawy o podział majątku spadkowego
- sprawy o zachowek - spawy związane z testamentem


Prawo karne:

- sprawy związane z obroną osób w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądami we wszystkich instancjach
- sprawy związane z tymczasowym aresztowaniem
- sprawy związane z uzyskaniem listu żelaznego
- sprawy związane z odroczeniem wykonania kary
- sprawy związane z uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary
- sprawy związane z przedterminowym zwolnieniem z reszty kary pozbawienia wolności
- sprawy związane z zatarciem skazania
- reprezentacja skazanych w sprawach związanych z odwieszeniem wykonania kary
- reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

- sprawy związane z przywróceniem do pracy
- sprawy związane z odszkodowaniami za bezprawne zwolnienie z pracy
- sprawy o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych i za pozostawanie w gotowości do pracy
- sprawy związane z ochroną kobiet ciężarnych
- sprawy o ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego
- sprawy o ustalenie świadczenia rentowego
- sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy


Prawo administracyjne:

- reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi
- sprawy z zakresu prawa budowlanego
- sprawy o wywłaszczenie
- sporządzanie środków odwoławczych (odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA)

 

rozwody częstochowa