Prawnik Częstochowa

Klienci biznesowi


 

W ramach działalności Kancelarii oferujemy klientom biznesowym usługi z zakresu:

- sporządzania, opiniowania i negocjacji wszelkich umów
- zakładania, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji wraz z reprezentacją przed KRS
- prowadzenia spraw o zapłatę
- prowadzenia spraw związanych z egzekucją długów
- prowadzenia spraw upadłościowych, likwidacyjnych, układowych i naprawczych
- prowadzenia spraw o odszkodowania
- prowadzenia spraw o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom
- prowadzenia spraw przed organami administracji oraz WSA i NSA
- prowadzenia spraw związanych z prawem transportowym
- prowadzenia spraw z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
- prowadzenia spraw dotyczących twórców, wydawców i wykonawców
- prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy w tym przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji
- prowadzenia spraw z zakresu prawa zamówień publicznych
- prowadzenia spraw z zakresu prawa energetycznego
- prowadzenia spraw z zakresu ochrony domen internetowych