Kancelaria Adwokacka Częstochowa


 

Kancelaria adwokacka świadczy usługi w następującym zakresie:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • sporządzania projektów umów i innych aktów prawnych,
  • sporządzania wszelkich pism procesowych,
  • reprezentacji Klientów przed sądami, organami administracji publicznej, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami we wszystkich instancjach,
  • udziału w negocjacjach,
  • windykacji należności,
  • rejestracji, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji.

 

Kancelaria Adwokacka Częstochowa